Verksamhetsbesök 5/5

Ett dilemma med klassrumsbesök är upplevelsen att den som observerar ska leta fel och brister hos den som han eller hon besöker. Den som gör ett verksamhetsbesök har två uppgifter.

Självklart vill den som man besöker få personlig feedback. Självklart tittar man på vad den som håller i gruppen gör. Lika självklart att feedback till individen måste ges med omsorg. En bra fråga att börja med är att fråga den du har besökt om vad de själva tyckte, var nöjda med eller vill utveckla. Som besökare vill du att din kollega ska analysera sina egna insatser i första hand.

Men det finns ett större syfte med ett besök och det är att samla det som på engelska kallas för ”critical moments.” Vi översätter till ”viktiga moment”. Med andra ord, ska du som besöker en kollega samla ihop en del frågor som kan generaliseras och behandlas i en diskussion med flera pedagoger på skolan.

Det finns väldigt många generella pedagogiska utmaningar. Några exempel:

  • Entré och hälsningsrutiner för att snabbt få arbetsro
  • Val av didaktiskt tillvägagångssätt
  • Hur man handskas med elever med inlärningssvårigheter
  • Hur man arbetar med motivation och hur man väcker nyfikenhet
  • Hur man vet att eleverna verkligen förstår
  • Hur man ger bra handledning till dem som ber om det
  • Hur man får de tysta att tala
  • Hur man jobbar med formativ bedömning
  • Hur man disponerar tiden
  • Hur man strukturerar ett bra grupparbete

Listan kan göras hur lång som helst. När du besöker en kollega söker du de utmaningar som han eller hon kan uppleva som är gemensamma för många andra på skolan. Det är ju flera som brottas med elever som stör andra eller inte får någonting gjort. Det är ju flera som brottas med hur man får flera i gruppen att anstränga sig.

Det du vill göra som verksamhetsbesökare eller observatör är att lyfta det du ser till en allmän diskussion om pedagogiska principer. På så sätt driver du på den pedagogiska utvecklingen av verksamheten.

Ert kvartssamtal

Lägg till allmänna utmaningar som finns på listan ovan.

Välj ett tema och diskutera detta.

Diskutera andra fördelar och nackdelar med besök i varandras verklighet.