Verksamhetsbesök 4/5

Om man nu bestämmer sig för att göra ett verksamhetsbesök hur ”formellt” behöver det vara? Måste man ha någon matris man följer?

Vi kan prata om informella och formella besök. I två tidigare Kvartssamtal om detta har vi beskrivit mer informella besöksmetoder. Ibland är det bra att formalisera besöket.

Här är en länk till en observations-och coaching ”mall” som vi använder och som John delar ut på sina föreläsningar och kurser som heter Att handleda pedagoger): Observationsöversikt för ett kort klassrumsbesök

Vi är inte jätteförtjusta i matriser att fylla i och snart antar vi att det kommer observationssmatriser för surfplattor och mobiler som besökaren kan notera och skatta saker i. Men ibland kan det vara bra att formalisera ett besök och ha en dokumentation man kan följa upp med och jämföra med vid nästa besök.

Problemet är att komma ifrån detta med ”bedömning” eftersom det ibland kan vara ett hinder för en öppen dialog. Dock kan det vara bra att veta att formella bedömningar av lärarinsatser är vardagsmat i andra länder. I New York State och många andra delstater i USA, för att ta ett exempel, säger skollagen att rektorn ska göra tre formella klassrumsobservationer per år i tre år innan en ny lärare kan få en fast anställning.

Vi är mer måna om konversationen och diskussionen som följer ett besök och mindre intresserade av bedömningar, men även feedback behöver formaliseras ibland och det kan vara bra att ha en checklista att följa för både besökaren och den som blir observerad.

Ert kvartssamtal

Inom lärarutbildningen i Finland kan en lärarstudent behöva hålla 10-15 lektioner inför 2-3 formella observatörer från övningsskolor och universitetet som tittar på och ger feedback. Lektorsbesök är nästan helt borta i det svenska systemet. Det tycker vi är fel. Vad tycker du? Fungerar VFU hos er och får nya lärare mentorer?

Titta på Skolverkets observationsschema och diskutera innehållet och hur det möjligtvis skulle kunna användas.

Titta på Johns blad om observationer och coaching frågor. Kan detta vara till hjälp?