Verksamhetsbesök 1/5

Alltfler pedagoger arbetar i samma rum som andra pedagoger. Det är förstås vanligt på förskolan, på fritids men blir allt vanligare i skolan. Men en klasslärare och ämneslärare är ändå rätt ofta själva. Hur får man då feedback?

Givetvis kan man reflektera själv över sin egen arbetsinsats. Det är bra. Men ännu bättre är att bjuda in någon annan som senare kan ge dig feedback och ställa frågor.

Jo, nog kan det kännas svårt att ha någon som ”tittar på” men det är ett viktigt steg att ta om man på allvar är intresserad av professionsutveckling.

 • Det kan vara en kollega.
 • Det kan vara din arbetslagsledare eller din skolledare.
 • Det kan vara en förälder.
 • Du kan även ge observationsuppgifter till eleverna från mellanstadiet och uppåt.
 • Du kan bjuda in en vän, lärarstudent eller någon annan.
 • Vad ska de titta på?

Det du vill att de ska titta på! Det är bättre än att de bara sitter där. Den som tar emot en besökare ska bestämma vad han/hon vill ha feedback kring. Några exempel:

 • om man tilltalar pojkarna annorlunda än flickorna
 • hur lång tid instruktionerna tar
 • hur många händer är uppe i luften efter att man har gett sina instruktioner
  ens rörelsemönster i klassrummet
 • o.s.v.

Du styr vad din besökare ska titta på. Det är enklast och bäst att göra på detta sätt särskilt om du är ovan. Be INTE observatören att titta på en särskild elev som du eventuellt har problem med. Detta är att ge feedback på ditt sätt att agera, inte elevens, hur intressant det än må vara.

Ert kvartssamtal

Hur ofta förekommer det att du får feedback på ditt ledarskap, bemötande och metodik?

Vad skulle du vilja att någon tittade på hos dig?

Gör upp ett besöksschema och se till att ni pratar om era upplevelser nästa gång ni träffas.