Vem ska anpassar sig till vem?

Hårdare tag? Flera krav. Flera prov. Eller… mera inspiration, mera delaktighet, mera förståelse och flera anpassningar? Debatt om vilken väg den svenska skolan ska vandra tycks aldrig ta slut.

Anpassning och tillgänglighet är nya modebegrepp i skolan. Runt omkring pågår utbildningar som syftar till att göra pedagoger mer medvetna om hur de kan anpassa lärmiljöer till barn med speciella behov, må de vara fysiska, sociala, språkliga eller pedagogiska.

I generationer har det varit elevens uppdrag att anpassa sig till skolan. I vårt modernistiska nytolkning av skolans uppdrag är det nu de vuxna som ska anpassa sig till barnens behov, lärstilar och vilja.

Det ena utesluter det andra och båda saker behövs. Det är som med demokrati – det finns både skyldigheter och förpliktelser. Eleverna behöver anpassa sig till många av skolans rutiner och regler och komma till skolan efter att ha sovit ut, ätet en bra frukost och med korrekt material och attityd. Skolan behöver se individens behov och hitta vägar att påverka motivationen och lärande utifrån den enskildas förutsättningar.

Som vanligt är lagom många gånger bäst.

Kvartssamtal

Hur kan elever och föräldrar få tydligare information om vad som krävs för att eleverna, varje morgon, kommer i ett tillstånd då de är ”redo” att lära?

Tänk på en särskild elev i din grupp som av olika anledningar har svårt att hänga med eller anpassa sig till normsystemet. Ge exempel på en konkret och tydlig anpassning eller individualisering som möjligtvis skulle kunna bidra till att eleven ökar sitt engagemang och sin FOKUS.