Varudeklarera dig!

Vet föräldrarna vem du är och vad du står för som klassens mentor eller huvudansvarig? Har du gjort en ”varudeklaration” gällande dig själv? Har skolan gjort det för att tala om för omvärlden hur den tänker och vad den vill?

Här är ett ovanligt ambitiöst och väl genomfört exempel som vi hittade på nätet.
Vad kan en varudeklaration innehålla?
Det mesta är självklart: Lite om din bakgrund. Lite om dina kunskapsområden. Lite om hur du ser på ditt uppdrag. Lite om dina värderingar. Lite om ditt arbetssätt. Lite om hur du ser på betyg och bedömning. Lite om terminens mål. Lite om förväntningarna på elevernas förberedelser för sin skoldag. Lite om förväntningar du har på föräldrarnas stöd till sina barn och ungdomar. Lite om informationsrutiner och konsekvenser om det blir problem. Kontaktrutiner och kontaktinformation.
Ja, det kanske inte var en ”liten” lista, men du förstår poängen. Ju mer du kan göra i förebyggande syfte för att få föräldrarnas (och elevernas) förtroende desto större är sannolikheten för en bra resa tillsammans.
Ert kvartssamtal

Vad vill du och vad tycker du att föräldrar bör känna till om sina barns lärare?

Fyll på listan eller ändra listan ovan.

Hur skulle du kort kunna förklara din värdegrund?

Se över skolans presentation av sig själv på nätet eller i olika informationsfoldrar. Hur kan formuleringarna blir tydligare?