Varje hemuppgift ska ha ett tydligt syfte

Läxor har debatterats flitigt på senare år. Många ser det som en självklarhet. Andra menar att nackdelarna överväger fördelarna. Nedan finner du en artikel som ger en rätt balanserad bild av för- och nackdelarna.

Research Trends: Why Homework Should Be Balanced

Som så ofta är det kvalitén på en uppgift som är avgörande. Med andra ord är det knappast sant att ”alla” hemuppgifter är bra eller dåliga. Hemuppgifter har ofta använts som en förstärkning av arbetet i skolan eller det som kallas för överinlärning, d.v.s. att man tränar ännu mer på sin tabell eller sina glosor.

Det gäller att tydligare definiera vad en hemuppgifts syfte är. Överinlärning – ja, kanske, ibland. Om vi tänker att ett syfte med en hemuppgift kan vara att starta en dialog mellan föräldrar och barn om skolans innehåll blir plötsligt hemuppgiften helt annorlunda. Exempel skulle kunna vara någon undersökning av ingredienser i frukosten man äter, konsekvenser av ett strömavbrott eller skapandet av ett familjeträd.

Intervjuer, undersökningar, skapande – ja, det är utgångspunkter för andra typer av hemuppgifter än de traditionella arbetsbladen som delas ut eller övningsböckerna man fyller i.

Hemuppgifter kan ha många fördelar, men mycket hänger på uppgiftens karaktär och kvalitet.

Ert kvartssamtal

Finns en övergripande policy kring hemuppgifter/läxor på skolan?

Ge exempel på bra eller mindre bra hemuppgifter. Motivera och diskutera.

Brainstorma nya typer av hemuppgifter med alternativa syften.