Kommer du ihåg den gamla Nokia mobiltelefondevisen, ”Connecting People”? Nokia må ha överrumplats av smartphone- utvecklingen, men de förstod att en produkts syfte är större än själva funktionen. Med andra ord, sålde de en idé om att mobiler är till för kommunikation och det är ju en större sak än de olika funktioner och de olika tekniker som finns i telefonen.

Hur man definierar vad det är man gör, varför man finns till och vad det är som är en person, en tjänst, en produkt eller en institutions syfte, det är nyckeln till att lyckas.

Denna bok syftar till att främja en diskussion om vad en lärare har för syfte.