Vad är ditt uppdrag? 4/4

Hopp. Talang. Mod. Den fjärde utmaningen i lärarens uppdrag är ännu större – att uppfostra medborgare som kan försvara och utveckla vår demokrati.

Nyligen tittade vi på dokumentärerna om Astrid Lindgren. Vi minns särskilt bilden när hon läxar upp ett Skinhead som just hade tilltalat ”Tanten” och tackat henne för hennes böcker. Hon drar i hans hängslen, drar honom till sig och talar om för honom att han ska lägga av och tänka annorlunda.

Det största hotet mot vår demokrati är förmodligen bristen på kunskap. Historielösheten idag är förödande och detta om en historia som inte alls ligger särskilt långt tillbaka i tiden som alla bör känna till och begrunda. Historien har en tendens att upprepa sig och vi behöver upplysta, informerade och kompetenta medborgare som kan försvara och utveckla vår demokrati.

Där har skolan en särskild roll. I skolan lär man sig mycket om respekt, samarbete, tolerans, delaktighet och öppenhet, förutom om samhällets uppbyggnad och naturens krafter. Skolan har en mycket fostrande roll, oavsett om man erkänner det eller inte.

Hur kan man påstå att skolan lyckas om man några år efter skolan finner att många före detta elever är aktiva i föreningar eller partier som är uttalat anti-demokratiska? Hur är det ens möjligt efter kanske tolv år i skolan att detta kan hända?

I vår strävan mot högre betygsresultat, klättringen i kommunens skolrankning och förbättringar i internationella kunskapsprov får vi inte glömma att kunskap är till för att användas för samhällets utveckling – och vem ska bestämma denna utveckling? Vilka medborgare vill vi helst ha?

Man kan tro att sättet vi resonerar på här om lärarens uppdrag förringar basfärdigheter och kunskaper. Inte alls. Kunskap är basen för vår demokrati, men det tål att tänka på vilka värderingar, egenskaper och kompetenser som bäst bidrar till demokratins utveckling. Det är svåra frågor, visst, men väsentligt att fundera kring för att tydligare förstå vårt uppdrag.

Ert kvartssamtal

Är skolan, till stor del, ett demokratiprojekt och vad kan detta innebära?

Vilka kunskaper är väsentliga för medborgarnas möjligheter att försvara och utveckla vår demokrati?

Vilka personliga egenskaper eller personliga värderingar är viktigast för att kunna försvara och utveckla vår demokrati?

Delaktighet är bra, men demokratifostran är större än att fråga eleverna vad de tycker eller välja representanter till elevrådet. På vilket sätt är demokrati ett större begrepp än delaktighet? Ge exempel på hur man tränar till ett demokratiskt tänkande?