Vad är ditt uppdrag? 3/4

Att uppmuntra till mod och uthållighet – det är det tredje av dina fyra viktigaste uppdrag som pedagog.

I vår diskussion om lärarens uppdrag har vi kommit till den tredje punkten av fyra. Alla fyra punkter har, enligt vårt sätt att resonera, större betydelse än ”klara kursen” mentaliteten, även om vi inte förringar den. Det ingår också i ditt uppdrag att se till att så många som möjligt klarar sina skoluppgifter.

Men vad är det för personliga egenskaper som hjälper eleverna att klara sina skoluppgifter?

En sak som absolut behövs är mod. Som elev blir man utsatt för mängder av utmaningar, många av dem är obekväma. Elever förväntas, som ett exempel, att klara av kurser som de inte alls har intresse av och uppfattar inte heller att de är bra på. För att göra det krävs mod att ge sig ut i det okända, att våga övervinna sina egna gränser, att våga tro på sin egen förmåga, att våga misslyckas och att våga komma igen. Det är så lätt att ge upp och säga att läraren är dålig, ämnet är tråkigt, skolan är trist och jag kommer ändå inte att få jobb. Att ha mod är svårare men just det du vill uppmuntra till som lärare.

Mod kopplat till uthållighet (se begreppet ”grit” på engelska eller det finska uttrycket ”sisu”) kan leda till fantastiska genombrott. Talang och begåvning underlättar men uthållighet, att komma igen trots motgångar, är allt som oftast nyckeln till framgång. Detta handlar, förstås, om hur du ställer krav, höjer förväntansnivåer, ger feedback och ger uppmuntran.

Modiga och uthålliga elever kommer att lyckas.

Ert kvartssamtal

Hur förädlar du och tränar till mod och uthållighet?

Hur modig eller uthållig är du som pedagog?

Ge ett exempel från ditt eget liv där du visade både mod och uthållighet.

Ge exempel på elever som har gått från uppgivenhet till mod och uthållighet.