Tillit – den magiska ingrediensen i mobilt lärande

Digitaliseringen går framåt med stormsteg i skolans värld. Samtidigt vet vi att det inte är helt okomplicerat och inte heller alltid så lyckat. Vad ska man tänka på?

En del tankar om detta får du i artikeln nedan. Fem insikter om lärande med hjälp av digitala verktyg.

Vi vill betona betydelsen av tillit. Nog måste det finnas regler, kontroller och uppföljningar. Man vill inte att eleverna spelar poker, nätmobbar eller bara Facebookar under sin skoltid. När vi ger eleverna tillgång till digitala verktyg finns inga garantier för att det kommer att fungera klockrent. Men är det inte samma sak när vi skickar iväg dem till olika grupprum – vad är det som säkerställer att eleverna utnyttjar tiden effektivt och koncentrerar sig på sina skoluppgifter?

Vi kanske förklarar grundreglerna och har kontrollstationer då och då men vi måste också lita på eleverna.

Tillit och förtroende är förutsättningar för ett gott arbetsklimat. Vi lyssnar på vad eleverna tycker och vill. Vi är särskilt noga med att lyssna på deras erfarenheter och förslag kring det digitala eftersom många kan så mycket om detta. Vi låter eleverna utforska saker som vi själva inte vet så mycket om (innehåll, verktyg, appar, program, m.m.).

Se det som en resa ni gör tillsammans. Mot framtidens lärande. För att ha en bra resa krävs ett gott samarbete med mycket tillit (under ordnade former).

Ert kvartssamtal

Vad tycker du själv är ingredienserna för ett gott arbetsklimat i klassrummet? Ge några exempel på hur du gör.

Balansen mellan kontroll och tillit är svår. Berättar hur du försöker få ihop denna balans?

Hur inkluderas eleverna i diskussioner kring vilka digitala verktyg, program och appar som man ska satsa på?