The Google X Way

Google X är Googles plats för stora, ”omöjligt” innovationsprov som ingen vet vad det kan leda till.

I en artikel i tidningen Fast Company, beskrivs deras arbetssätt och sätt att tänka.

Det som stack ut för oss i artikeln var ett resonemang om innovation, att det är lättare att lösa stora utmaningar genom att tänka helt annorlunda än att försöka förbättra saker lite åt gången.

Det gavs ett exempel om bilar. Du kan öka antal mil per liter bensin med små innovationer. Inget fel med det, en 2-5 procent ökning. Men om du vill förändra villkoren för bilåkande och klimatförändringar så är det mer intressant att tänka sig hur man kan öka antal mil med 500 procent. Hur? Låt mig citera från artikeln,

[pull_quote_center]But if you you want to design a car that gets 500 mpg, which actually does attack the problem, you are by necessity freed from convention, since you can´t possibly improve an existing automotive design by such a degree. Instead you start over, reexamining what a car really is. You think of different kinds of motors and fuels, or of space-age materials of such gossamer weight and iron durability that they alter the physics of transportation. Or you dump the idea of cars altogether in favor of a substitute. And then maybe, just maybe, you come up with something worthy of X.[/pull_quote_center]

Hmmm…. bilar. Jag förstår. Men är det inte samma sak med ”skolan”? Vi är fast i en mycket långsam och icke-produktiv modell där bara ett helt nytt tänkande kan utveckla hur vi ser på platser för lärande.

Ert kvartssamtal

Ge exempel på två projekt eller initiativ under läsåret som är exempel på försök att förbättra det som redan finns på er skola. Hur har det gått? Hur kunde det ha gått ännu bättre?

Ge ett exempel på ett helt annat sätt att tänka kring din skola som har potential att åstadkomma stora förändringar men som – av naturliga skäl – är mycket svårare att införa.