Teach Meet – en utmärkt fortbildningsform som sprider sig

Pedagoger samlas och frivilliga anmäler sig för att hålla korta föredrag, helst under tio minuter. Det är fortfarande en som talar medan övriga lyssnar men det är ett bra sätt för flera att komma till tals och för att sprida goda idéer.

Idén växte fram i Skotland och har tillämpats på BETT-mässan i London. Via bland annat Per Falk och Anna Kaya i Sverige har idén fått fotfäste här. Den kallas ibland Ed Camp och har provats på Skolforum.

Här en beskrivning på engelska från Wikipedia.

Det krävs en del organisation där det, förutom att få frivilliga att ställa upp, måste arrangeras i en passande lokal med fungerande teknik. I en stor grupp kan man komplettera med utställningar. I en mindre räcker det gott med korta föredrag men se till att det finns tid att diskutera. Antingen med presentatören eller i grupper på två eller tre personer.

Varför inte prova lokalt – ja, på din egen skola. Som ett alternativ till personalmöte eller ämnesgruppsmöte. Arrangera en mini Teach Meet där 4-5 stycken gör 5-10 minuters presentationer av en pedagogisk idé, ett försök, en metod eller teori som de känner till och provat i sina grupper. Börja opretentiöst och utan större krav på perfekta genomföranden för att undvika den berömde Jante-lagen. Syftet är solklart: att sprida goda idéer och se varandra som resurser.

Ert Kvartssamtal

Om du skulle hålla ett mini-föredrag för andra pedagoger, vad skulle det handla om?

Organisera en TeachMeet på din skola.

Diskutera hur ni sprider goda idéer och god praxis kollegor emellan på din arbetsplats.