Ta vara på varandras styrkor

En ledares uppdrag kan sammanfattas på följande sätt: att se till att så många som möjligt så ofta som möjligt får göra det man brinner för och är bra på. Omöjligt hela tiden – nog är det så, men oftast är det faktiskt möjligt. Visst är det det.

Inom kollegiet finns olika personer med olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter och talanger. Den första frågan att ta reda på är om vi verkligen känner till varandras kunskaper, talanger och styrkor. Vad är det, egentligen, som gör att din kollega lyckas i sina grupper?

Är det berättarförmågan? Är det att han eller hon är skicklig i sina relationer till elever och föräldrar? Är det att de har humor? Är det på grund av en tydlig struktur? Är det entusiasmen? Är det uppfinningsrikedomen? Är det uthålligheten? Är det målmedvetenheten? Är det musikaliteten? Är det kännedom om litteratur? Är det ett djupt samhällsengagemang?

På engelska finns ett uttryck som är lämpligt här: ”What makes you tick?” ungefär, ”Vad är det som du går igång på?”

Det är ofta en särskild talang, kunskap eller färdighet som vi utgår ifrån som gör att vi lyckas i vårt uppdrag.

Ert kvartssamtal

Ge ett exempel på en kunskap, färdighet, talang eller styrka som är din ryggrad och som bidrar starkt till att du lyckas i ditt uppdrag.

Vad skulle behöva hända för att du ska kunna utnyttja denna talang ännu oftare?

Hur kan vi visa mer uppskattning för de olika talanger som finns inom kollegiet?