Stoppa tidstjuvarna! 3/3

Det är lätt att säga, ”Prioritera bättre” men det är inte alltid så enkelt i praktiken. Ändå – det är det som måste till i en komplex organisation med många krav, viljor och uppdrag.

Det finns en gammal sanning som säger ungefär så här – Att erkänna att man har en utmaning är första steget till att göra någonting åt det.

I detta sammanhang handlar det om att vara medveten om, till exempel:

  • Hur många lektioner som faller bort under en månad.
  • Hur många lektioner som genomförs utan gruppens ordinarie lärare under en månad eller termin.
  • Vad man brukar prata om när man träffas i arbetslagen.
  • Hur många lektioner som inte börjar i tid.
  • Hur vi disponerar vår arbetstid under en månad.
  • Hur mycket tid vi tar under ordinarie arbetstid för att planera lektioner och utvärdera lektioner.

Det är lätt att förstå att brist på kunskap och medvetenhet i dessa frågor kan leda till att man har svårare att ta tag i sin arbetssituation och stoppa de eventuella tidstjuvarna och annat som stjäl energi från huvuduppdraget. Alla organisationer, inte bara skolor, har problem med detta, men i skolans värld är detta rätt akut eftersom vi har behov av att vända resultatet rätt fort.

Att vända på resultatet innebär att man ibland måste prioritera och att prioritera gör ibland faktiskt ont. Man vill ju gärna hinna med allt, göra allt, fixa allt, prova allt, genomföra allt.

Låt ert kvartssamtal denna gång handla om prioritering.

Ert kvartssamtal

Gör en lista över alla dina ansvarsområden på skolan. Vad är prioritet nummer ett? Vad hamnar sist i din egen personliga prioritering? Vad skulle behöva hända för att du skulle kunna ägna mer tid åt det du prioriterar högst och mindre tid åt det du prioriterar lägst?

Vem sätter agendan för vad du ska prioritera? Förvaltningen? Styrdokumenten? Skolledningen? Kollegorna? Eleverna? Rutinerna? Traditionerna? Behoven? Klockan? Hur kan du få mer inflytande över din egen tidsprioritering?

Det gäller även att dra åt samma håll. Om ni i gruppen skulle enas om prioritet nr 1 och nr 2, hur skulle dessa två saker rubriceras och hur kan ni hjälpas att ge prioritet åt dessa två saker?