Stoppa tidstjuvarna! 2/3

Om pedagogiken i din verksamhet ska utvecklas behöver man har tid på sig att diskutera pedagogik, lärarande, ledarskap och annat som bidrar till verksamhetens resultat. Fastnar ni i s.k. infrastruktursamtal istället?

Vad är ett s.k. infrastruktursamtal? Det är när man pratar om det som inte fungerar:

  • Datorer
  • Lokaler
  • Ventilationen
  • Transporter
  • Material som fattas eller som är sönder
  • Schemat
  • Lokalvården
  • Matrutiner
  • Praktiska frågor kring utflykter och andra aktiviteter

Tänk själv hur du reagerar när internet inte fungerar hemma hos dig. Jag vet hur vi reagerar i Kvartssamtals.se- redaktionen och vi blir inte glada, minst sagt. Tänk dig en skolsituation där flera elevdatorer är trasiga, där det fattas material eller material är sönder eller när schemat inte håller i praktiken.

Vad tror du att man pratar om då när man samlas för arbetslagsmöten, pedagogiska möten eller andra slags möten? Jo, man pratar om det som inte fungerar, det vill säga skolans infrastruktur.

Det SKA bara fungera och om det inte gör det så dräneras huvuduppgiften på väldigt mycket energi– att bedriva kvalitativt bra undervisning för att uppnå goda kunskapsresultat.

Ert kvartssamtal

Vad pratar ni mest om när du träffar dina kollegor inom arbetslaget eller ämnesgruppen? Hur mycket tid går åt till infrastrukturfrågor och hur mycket tid går åt till att diskutera pedagogik?

Vad skulle behöva hända för att ni skulle få färre infrastrukturella och praktiska problem på skolan? Vad är förvaltningens eller ägarens roll? Skolledarens roll? Övrig personals roll? Pedagogernas roll? Elevernas roll? Hur kan man bättre hjälpas åt?

Tänk särskilt på dator- och internetanvändning på skolan. Datorer och internet kan å ena sidan vara fantastiska hjälpmedel och å andra sidan vara fantastiska tidstjuvar om det inte fungerar smärtfritt. Var går just smärtgränsen och vad kan göras för att ni på skolan ska se datorer och internet mer som en positiv kraft än ett orosmoment?