Stoppa tidstjuvarna! 1/3

Det är ett välkänt fenomen att det är mycket som dränerar pedagogernas energi och tar bort planeringstid, uppföljningstid och faktiskt genomförandetid. Det påstås, bland annat i artikeln nedan, att eleverna sällan får den undervisningstid som lagen kräver.

Ett citat från artikeln: ”Svenska elever har betydligt mindre undervisningstid än genomsnittet i OECD. Skolor erbjuder nästan aldrig mer undervisning än den lagstadgade minimitiden. Och trots att mycket undervisningstid försvinner till andra saker, så kompenseras eleverna sällan för den missade tiden. Det slår framför allt mot de elever som siktar på de högre kunskapskraven i skolan.” Källa: Skolverket, OECD” Det är allvarligt och bör leda till en allvarlig diskussion på er skola, därför vår serie om tidstjuvar på Kvartssamtal.se. En av oss i redaktionen för Kvartssamtal.se har skrivit en bok om detta, Lektionen är helig (Lärarförlaget). Boken ger mängder av exempel och förslag på undersökningar för att ta reda på hur man disponerar tiden på skolan.

 

Ert kvartssamtal

Har man någonsin gjort en tidsinventering på din skola? Har du personligen någon gång fört dagbok om hur ofta din undervisningstid försvinner för andra aktiviteter än den schemalagda undervisningen? Ett förslag är att kolla under den kommande veckan hur ofta man följer schemat och hur ofta andra aktiviteter dyker upp från skolfotografering till att laga trasiga datorer.

Vad anser du själv är de värsta tidstjuvarna på din skola?

Diskutera vad ni tycker om hur skolan disponerar pedagogernas tid och energi?