Stående tavelmöten

En ambition med Kvartssamtal.se är att ge exempel på goda idéer för skolutveckling, förutom underlag för pedagogiska samtal. En idé du kanske har hört talas om är stående tavelmöten.

Tavelmötens ursprung finns i begreppet ”lean” företagsledning vilket i sin tur handlar om metoder för att effektivisera möten och arbetsrutiner. Vi kommer särskilt ihåg olika arbetsgrupper på Karolinska Sjukhuset som demonstrerade sina tavlor på ett möte med SIQ. Vi är roade av enkla metoder för utveckling.

I princip går det ut på att ha ett stående möte på från två till femton minuter där man går igenom vad som är på gång, vad som behöver göras och senaste resultat och mål.

Den största fördelen är att synliggöra vad som har hänt, vem som gör vad och vart man är på väg. Det låter självklart, men dessa saker existerar ofta utan att de är tydliga för alla och synliga för alla.

Ibland kallas dessa tavlor för förbättringstavlor. Vad skulle det kunna finnas på en sådan tavla i lärarrummet eller på arbetslagets tavla i arbetsrummet?

Några exempel:

 • Aktuellt schema
 • Aktuellt mötesschema
 • Aktuell vikarie- eller ”täcknings”- lista
 • Aktuell närvarostatistik bland eleverna
 • Resultat på nationella prov eller andra prov
 • Åtgärder för att förbättra provresultat
 • Ett särskilt värdegrundsmål att betona under månaden
 • Exempel på hur man ska jobba med detta värdegrundsmål och vem som ansvarar för vad
 • Aktuell ”förmåga” att jobba med under veckan
 • Veckans höjdpunkt från undervisningen – en uppsats, en bild, o.s.v.
 • Lärdomar från en fortbildningskurs eller konferens
 • Läsnivåutveckling på skolan
 • Åtgärder för att förbättra läsnivån under månaden

Ulricehamns arbete med Lean uppmärksammas Ulricehamns kommun

Ja, listan kan göras lång och allt kan inte stå där. Men poängen är att samlas kring tavlan en kort stund för att göra en lägesbeskrivning, avstämning och att delegera ansvar. Vi vill betona betydelsen av att synliggöra resultat.

Allt kan inte uttryckas i bild, diagram eller statistik, men det är angeläget att veta ”hur det går” och ”hur det kan gå ännu bättre”.

Ert kvartssamtal

Hur synliggör vi vad som har hänt, vart vi är på väg och hur vi ska komma dit? Test: Skulle utomstående förstå vad vi menar, om inte, gör det ännu tydligare och enklare så att även föräldrar kan förstå.

Diskutera idén om förbättringstavlor, stående möten och korta avstämningsträffar.

Vilka rubriker skulle kunna stå på ert arbetslags eller skolans tavla?