Språkutvecklande arbetssätt

Många nyanlända. Många som kämpar med det svenska språket. Många som ligger efter i sitt läsande och skrivande. Nog finns många behov nu för tiden att arbeta ”språkutvecklande.”

En ”nygammal” idé för att utveckla språket är att börja ”undervisa” igen! Hurså? Idag litar många på läroböcker, arbetsblad, video och andra hjälpmedel. Inget fel med det, men man kan undra ibland vart undervisningen har tagit vägen – berättande, debatterande, givande och tagande kring idéer, att hjälpa eleverna upptäcker att de kan förstå sig på svåra texter, berättelser och idéer.

För det behövs undervisande pedagoger som kan göra det svåra begripliga. En av de som som har förfinat denna konst (och kan berätta om det på ett utmärkt sätt) är allas vår Läsambassadör och författare, Anne-Marie Körling. Hennes bok Textsamtal & Bildpromenader (Lärarförlaget) ger mängder av utmärkta exempel. Boken beskriver inte bara metoder som främjar språkutveckling och läsutveckling utan även en filosofi kring undervisning som ger mod och kraft till pedagogerna som vill göra det svåra mycket mer begriplig.

Kvartssamtal

Vad menas med ett språkutvecklande arbetssätt och hur tillämpar du och kollegorna det i praktiken?

Välj ut svårare texter att bearbeta inom den kommande veckan – texter som du tror elever kommer att ha svårt att begripa med detsamma. Tänk efter själv och tillsammans med kollegorna hur dessa texter skulle kunna bearbetas för att bli meningsfulla, begripliga och berikande.