Skulle du vilja gå på dina egna lektioner?

Det är ju en intressant fråga! Skulle du själv vilja delta i dina egna lektioner? Det är en uppcheckningsfråga flera pedagoger bör ställa till sig själva.

Skulle jag tycka det vore meningsfullt om jag vore elev på min egen utbildning?

Skulle jag trivas med min egen undervisningsmetodik?

Skulle jag fatta vitsen och se meningen?

Skulle jag uppleva det som inbjudande, välkomnande och tilltalande att vara med på mina egna lektioner?

Skulle sättet jag lär ut passa mitt eget sätt att lära in?

Skulle jag förstå vad som förväntas av mig?

Skulle jag förstå mina egna instruktioner?

Skulle jag trivas med tempot eller tycka att det gick för fort eller för långsamt?

Skulle jag förstå innehållet, begreppen och klara eventuella prov?

Skulle jag trivas med arbetssättet?

Det är viktigt och intressant att sätta sig in i elevens perspektiv.

Ert kvartssamtal

Ämnet för era samtal är givet – diskutera frågorna och vilka konsekvenserna är om du ofta skulle svara nej?