Skoldebattens historik

När vi letar efter debattartiklar om den svenska skolan ser vi plötsligt en länk till Wikipedia om svensk skoldebatt. När man följer länken (se nedan) dyker det upp en kort, men kärnfull översikt över skoldebatten i ett historiskt perspektiv.

Vi är så fångade av nutidens skolutmaningar och frågor att vi lätt kan glömma bort att man alltid har diskuterat skolans syfte, mål och metoder.

Läs gärna artikeln och diskutera med varandra.
Svensk skoldebatt

Ert kvartssamtal

Reaktioner på artikeln?

Vilka, tycker du, är de absolut viktigaste skolfrågorna som bör diskuteras just nu?

En policyändring du skulle vilja se genomförd det närmaste året?