Ska eleverna lära sig kodning?

Alltfler länder och skoldistrikt föreskriver att kodning ska vara en del av kursplanerna och t.o.m. ett helt nytt ämne. Det väcker en större fråga om vad eleverna behöver kunna för att möta framtiden.

Kunskap om kodning betyder kunskap om datorspråk, någonting som man normalt lär sig på universitetsnivå, eller om man så vill på egen hand via manualer och online kurser om man har det intresset. Alltfler förespråkar att det ska vara en del av kursplanerna redan från år 1. Det finns många bra appar och små program som lär ut kodningens tänk och grunder även till de yngsta.

Trendigt? Nödvändigt? Bortkastad tid? Förberedelser för framtiden? Meningarna går isär men det bör vara rätt uppenbart att den som kan kodning kommer att ha lättare att hantera, påverka och ta vara på omvärldens digitalisering.

Det är viktigt att ha balans mellan kulturarvet och nya ämnen, nya färdigheter och nya kompetenser vi tror kommer att behövas i framtiden. Många ungdomar kan datorer men kan de sitt lands historia? Många ungdomar kan hantera sociala medier men har de verkligen lärt sig skrivandets konst?

Ert kvartssamtal

Diskutera era topp tre kompetenser som behövs för att möta framtiden. Hur många av dessa har med traditionella kunskaper att göra och hur mycket har med egenskaper och attityd att göra?

Diskutera just kodning som exempel. Vad tycker du och dina kollegor? Borde det ingå i läroplanen?

Vilka är de topp tre digitala kompetenser som du tycker eleverna borde ha (relevant för deras ålder, förstås).