Samverkan med förskolan

Vi vet att hur övergången från förskolan till förskoleklass och sedan till skolan skötts kan påverka hur det går för eleven i skolan. Hur systematiskt sköter vi dessa övergångar? Hur bra är vi på att samarbeta med förskolan och andra instanser som har betydelse för barnens välmående innan de börjar skolan?

Små åtgärder kan ha stor betydelse. Några exempel:

Att skolans förskoleklasslärare besöker fyraåringar i hemmet och överlämnar en bok som present.

Att fyraåringar får syn- och hörseltester för att eventuellt upptäcka problem innan det är dags för förskoleklass.

Att man gör inte bara ett utan flera besök i skolan året innan barnen ska börja.

Med enkla kartläggningar och åtgärder kan man upptäcka olika typer av inlärningsutmaningar redan innan skolan agerar för att lindra dessa utmaningar.

Poängen är att ett utökat samarbete med förskolan, föräldrar och även barnhälsovården kan underlätta för alla att göra övergången till skolan mycket smidigare.

Följande citat hittar vi i en forskningssammanfattning av detta tema:

Partnerships between schools and early childhood education programs are an effective way to provide more children with access to the good quality child care and early education experiences they need to enter school ready to learn. By coordinating financial and human resources, a system can be created that is greater than the sum of its parts.  (National Association for Education of Young Children)

Ert kvartssamtal

Hur väl fungerar övergångar – förskolan till förskoleklass, lågstadiet till mellanstadiet, mellanstadiet till högstadiet och så vidare?

Vilken information skulle du vilja ha (eller inte ha) om en grupp eller en individ innan du tar över ansvaret?

Ge exempel på enkla åtgärder som skulle underlätta övergångar.