Rättvisa betyg?

Hur förhåller vi oss till betygssättning och betyg som värdemätare av elevernas prestationer, särskilt när betygsresultat används för att tala om hur bra eller dålig just din skola är?

Denna bild är en klassiker som de flesta av er känner igen. Begrunda budskapet i bilden.

De stora frågorna har man sällan tid att prata om när man är upptagen med all planering, konflikter, uppdrag och andra utmaningar man har ”här och nu”. Men ibland är det viktigt att stanna upp och ställa sig de stora varför-frågorna för att få bättre grepp om sitt uppdrag, se större mening i det eller återvända till uppdragets bas och rötter.

Ert Kvartssamtal

Är det bra att större kunskapskrav ställs på lågstadiets elever?

Hur hårt påverkas din undervisning av det faktum att du måste betygssätta?

Tycker du att fler betygskriterier och betyg i allt lägre åldrar är bra eller dåligt?

Debattera betygens vara eller icke-vara. Kan man ge feedback utan betyg? Är det bättre?