Portfolio – fortfarande en bra idé

Alla elever borde ha en egen hemsida där man samlar exempel från sitt skolarbete, från sina intressen och från olika kompetenser som man skaffar sig.

Det är rätt uppenbart, tycker vi! Det handlar om att visa vad man kan. Vad du har för betyg i NO i år 8 är inte särskilt intressant. Men har du en hemsida (ett annat begrepp för en digital portfolio) har du möjlighet att visa upp dina kompetenser på ett mycket mer intressant och användbart sätt.

Tack vare Roger och Birgitta Ellmin blev portfoliobegreppet välkänt i Sverige. Från en fysisk portfolio att visa upp vid utvecklingssamtal med föräldrar har det blivit digitala portfolios och här propagerar vi för att varje elev ska ha en egen hemsida/blogg.

Följande blogginlägg av Charlotta Wasteson ger en snabb översikt över portfolio i skolan.

De flesta hemsidor idag är byggda i bloggformat vilket tillåter både bloggande (kontinuerliga inlägg) och ”broschyrer” där man visar upp vad man kan, har gjort och har intresse för.

Kan en åttaåring ha nytta av en levande CV? Absolut. Det är aldrig för tidigt att samla goda exempel, lära sig att bedöma och välja vilka arbeten man har gjort (teckningar, slöjdprojekt, uppsatser, projektarbete, med mera) som man är nöjd med. Vi pratar om formativ bedömning idag och visst är detta ett inslag att lära eleverna att värdera sina egna insatser.

Portfolio – fysiskt eller digitalt, med hemsida/blogg eller inte – är fortfarande en mycket bra och aktuell idé för att främja lärande och utveckling. Må vi inte glömma det i all hets och all den fokus som finns på betygsresultat.

Ert kvartssamtal

Berätta om erfarenheter ni har med portfolios. Fördelar? Nackdelar? Används det lika mycket idag? Om inte, varför det?

Håller du med oss att varje elev bör ha en egen hemsida/blogg? Fördelar? Nackdelar?

Bör inte också varje pedagog ha en egen hemsida som visar upp vad man kan, har gjort och har för särskilda kompetenser?