Mobilen som demokrativerktyg

Via mobilen och en internetuppkoppling kan både du och ungdomarna i din grupp få tillgång till muséer, konstgallerier, musik, videos, chattrum, hemsidor, bloggar, radioprogram med mera, med mera från hela världen. Detta om något representerar en demokratirevolution.

Hurså? Det första en diktatur gör är att strypa informationsflödet. Kontroll över informationen kan underlätta kontroll över människor. Internet ger människor tillgång till informationsflödet. Farligt, tycker många. Härligt, tycker andra.

Vad har ni för mobilpolicy i skolan? Ska mobilerna samlas in och låsas in under dagen? Anses de som ett störande moment eller en stor tillgång i strävan efter lärande? Pedagoger är naturligtvis inte några diktatorer som vill förbjuda elevernas tillgång till mobiler, nätet och sociala medier, men man måste ändå säga att många pedagoger lika fullt inte utnyttjar informationsmöjligheterna som en uppkopplad mobil representerar.

Att lära eleverna att sortera information, analysera information, att se hur information används som påverkansmedel, att sammanställa information och presentera information är bland dina viktigaste uppgifter i vår uppkopplade verklighet.

Att kunna hantera information är en demokratifråga och mobilen kan vara ett fantastiskt verktyg för demokratiutveckling. Nog kommer du att stötta på problem – elever som är elaka mot varandra under skoltid på sociala medier, elever som besöker sajter som är olämpliga, elever som t.o.m. spelar poker under lektionstid – men samtidigt har du en möjlighet under många tillfällen att träna eleverna att hantera sitt ansvar, att hantera information och påverkan.

Ert kvartssamtal

Vad har skolan för mobilpolicy? Vad är tanken bakom den? Fungerar det?

Diskutera vad vi menar med mobilen som demokrativerktyg.

Ge exempel på hur ni hjälper eleverna att handskas med informationsflödet.

Diskutera för- och nackdelar med tillgång till mobiler under lektionstid.