Mindset – en av flera trender

Sverige är ett litet land och därmed mycket trendkänslig, särskilt inom skolans område. Vad pratar man om nu för tiden?

Några exempel: Carol Dwecks mindset forskning, om inkludering, om anpassning av lärmiljöer, om neurovetenskap, och om digitalisering, förstås.

Finns det någon som inte hört talas om mindset idén? Kanske är det ett nytt begrepp för någonting som vi alltid har varit medveten om – hur våra förväntningar påverkar våra resultat. Det gäller för oss själva – som tror att man ÄR bara bra eller dåligt på olika saker (statisk mindset) eller ser sig själv som en person som kan lära sig att bli bättre på saker man bestämmer sig för och har strategier för (dynamisk mindset).

Det gäller, naturligtvis, för hur man ser på sin grupp – en grupp som har svårt och ligger efter, eller en grupp som kan göra framsteg med rätt uppmuntran och strategier.

Fokusera inte på hur det är utan hur det kan bli.

Ert Kvartssamtal

Hur påverkas du av din egen s.k. mindset i olika avseende?

Hur påverkar du gruppens eller klassens mindset och syn på sig själv?

Hur ger du elever strategier för att påverka sin syn på det egna förmågan att lyckas?