Det finns mängder av olika modeller för organisationsutveckling. Det finns mängder av olika teorier om hur bra journalistik ser ut. Givetvis finns olika uppfattningar om hur politiker bör formulera sig, tänka och göra.

Denna korta skrift har som avsikt att presentera en modell för organisationsutveckling, journalistik och politik som jag anser kan bidra till en kvalitetshöjning av hur vi driver organisationer, hur journalister ställer frågor och hur politiker och politiska partier driver sina frågor.