”Marshmallow effekten” för vuxna

Marshmallow testet, utvecklat av Stanfordpsykologen Walter Mischel och hans kollegor har fått mycket uppmärksamhet – och ibland varit starkt ifrågasatt.

Senast denna vecka medverkade Mischel i Skavlans programpå SVT. Tesen är att förmågan att avstå omedelbar belöning för ett mål längre fram gagnar studier och påverkar individens senare inkomster. I den ursprungliga studien skulle små barn i experimentet få veta att om de avstår från att omedelbart låta bli marshmallown (godiset) framför sig, skulle de om en stund få två marshmallows.
 
Vid en senare uppföljning visade sig att barnen som avstod ofta klarade skolan (och livet) mycket bättre. Studien har ifrågasatts av många, men ändå väcker den en intressant fråga om självdisciplinens betydelse för lärande och personlig utveckling. I experimenten som beskrivs i artikeln nedan försökte man upprepa samma villkor från marshmallow undersökningen, men denna gång med äldre elever.
 
Distraktionen denna gång var tillgång till Facebook, YouTube, Instagram, dataspel och andra ”attraktiva” möjligheter vid datorn. Eleverna kunde välja att fortsätta med en matteuppgift som var viktig för deras studier och samtidigt ha tillgång till andra roligare möjligheter i sin dator. 921 sista- års studenter utsattes för experimentet med fem stycken fyra-minuters matematikuppgifter som de fick höra kunde öka deras problemlösningsförmåga. De kunde dock ta en paus när de ville om de hade lust att utforska annat som fanns på datorn.
 
Det kan hända att även detta resultat kommer att ifrågasättas, men de som ägnade mer tid åt matteuppgifterna och kunde motstå frestelsen att surfa eller spela spel visade sig få bättre betyg. Flera av dessa elever blev sedan antagna till universitetet. Detta väcker frågor om självdisciplinens betydelse för att lyckas i skolan (och livet). Åtminstone kan man nog konstatera att självdisciplin har betydelse, inte bara intelligens. Hur tränar vi självdisciplin?

Ert kvartssamtal

Verkar slutsatserna i artikeln vara logiska, enligt ditt sätt att se på det? I så fall hur kan vi på ett mer målmedvetet sätt träna självdisciplin?

Vi minns ett besök i en sjätte klass. Kaos. Mitt i kaoset satt tre flickor i djup koncentration och ägnade sig åt sina uppgifter och läroböcker. Intervjua några av dina elever som trots ibland många distraktionsmoment i klassrummet ändå kan behålla sin koncentration. Hur gör de? Vilka strategier använder de?

Tänk på din mest lättdistraherade elev. Även för denna elev finns det minuter av fokus och koncentration. Tänk på en sådan stund när denna röriga elev ändå kunde fokusera. Vad var speciellt just då? Vad kan vi lära oss av hur det gick till då för att skapa flera sådana tillfällen framöver?