Lista ut ditt pedagogliv 4/4

Listor hjälper oss att summera, sortera, ordna och prioritera. I en serie Kvartssamtal har vi förslag på listor som du kan göra själv och sedan diskutera med kollegor. Temat i den fjärde ”listkategorin” handlar om framtiden.

Exempel på listor du kan göra:

  • Tre anledningar till varför du kommer att vara kvar i yrket om fem år.
  • Tre kompetenser du vill utveckla i ditt uppdrag som pedagog.
  • Tre kunskaper du behöver mera av.
  • Tre saker vi borde samarbeta bättre om på vår skola.
  • Tre saker jag kan ta tag i för att utvecklas i min roll som pedagog.
  • Tre saker jag borde tänka på och göra för att må ännu bättre på jobbet.

Ert kvartssamtal

Den som mår bra åstadkommer också bra resultat sägs det. Det gäller för dig såväl som för dina elever. Mår man bra är det lättare att tänka och agera på ett konstruktivt sätt. Hur kan ni hjälpas åt för att må bättre på jobbet – små saker såväl som stora? Gör en lång lista. Prioritera två saker att börja med.

Kunskaper kan man nog aldrig få tillräckligt av. Vilka kunskaper är speciellt viktiga för dig för att kunna utvecklas i ditt yrke? Det kan handla om allt från ADHD, till ämneskunskaper till kulturkunskaper. Diskutera!

Till slut i vår serie om att skriva listor – gör en lista på andra listor som ni skulle kunna skriva som har relevans för yrket och utvecklingen som pedagog!