Ledarskap påverkar elevernas prestationer

I en artikel på Edutopia.org finner man följande forskningssammanfattning:

Research shows that the following features of effective leadership can improve student achievement (Leithwood et al., 2004; Vescio, Ross, and Adams, 2008; The Wallace Foundation, 2012):

A vision of academic success for all students based on high expectations

A safe and cooperative climate for learning

Support and training to promote continual professional learning

Data to track and promote collaborative inquiry and practices that improve student learning

Cultivating leadership in staff, parents, and community partners

Great leaders focus on developing people’s capacities rather than their limitations (Leithwood et al., 2004; Alliance for Excellent Education, 2011). Schools that foster trust among parents, teachers, and school leaders are more likely to see academic improvement than schools that do little or fail to foster trust (Bryk and Schneider, 2003).

Listan leder till en mängd intressanta och viktiga frågor för ett Kvartssamtal. Det är inga lätta frågor som man klarar av på några minuter. Återkom gärna flera gånger till dessa frågor!

Ert kvartssamtal

Har vi verkligen höga förväntningar gällande ALLA elever?

Är vår skola en trygg plats där vi hjälps åt att lyckas?

Har vi rätt sorts fortbildning?

Vet vi hur det kommer att gå för eleverna? Hur definierar vi ”framgång”?

Hjälper vi föräldrarna att hjälpa sina barn och ungdomar att lyckas i skolan?