Lärdomar om lärandeprocessen

Pernilla Mårtenssons avhandling belyser hur en ”learning study”- grupp kunde ge lärare ökad insyn i hur elever lär sig matematik. Frågan som ställs är om ämneskunskap i sig räcker för att leda effektiv undervisning. En sammanfattning av avhandlingen finns på Skolporten.com:

 
 
 
 
 
 
 
PCK = Pedagogical content knowledge. Begreppet är intressant på så sätt att det sätter fokus på hur man utnyttjar sin ämneskunskap snarare än vilka ämneskunskaper man har. ”Det yttersta syftet med en learning study är att utveckla elevernas lärande om specifika lärandeobjekt, genom att undersöka vad som kan vara kritiskt för elevernas lärande.” Ja, vad är kritiskt för elevernas lärande? Det är det som detta Kvartssamtal vill uppmuntra en diskussion om. Mårtensson menar att en learning study kan bidra till att lärare kan få syn på avgörande detaljer som påverkar elevernas förståelse för innehållet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ert kvartssamtal

På vilka sätt kan vi få tydligare insikter om elevernas förståelse för innehållet?

På vilka sätt kan vi bli mer systematiska i vårt sökande efter hur eleverna tar till sig innehållet i det de studerar?

Vilka erfarenheter har vi av systematiska studier kring vår undervisning, via learning study, lesson studies, lärgrupper och liknande? Och om inte, vad skulle behöva hända för att vi skulle kunna prova på det?