Lärandebaserad skolutveckling 4/5

Ta vara på varandras erfarenheter

I en serie ”Kvartssamtal” kommer vi att ge uppslag till samtal utifrån boken Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp. Detta är artikel 4 av 5.

Det enklaste sättet att främja en utvecklande kultur på skolan eller förskolan är att ta vara på varandras erfarenheter.

Nog finns det gott om utvecklingsmodeller för skolor och andra organisationer. I denna serie utifrån Hans-Åke Scherps bok, Lärandebaserad skolutveckling, vill vi betona att erfarenhetsutbyte är en utmärkt startpunkt.

  • När ni skickar iväg en kollega på kurs eller konferens, står ni vid dörren när de kommer tillbaka och frågar, ”Vad har du lärt dig? Berätta, berätta!”
  • En kollega visar sig vara mycket duktig på sociala medier och kan mycket om vad bloggande och twittrande innebär. Utnyttjas hon som resurs?
  • Det visar sig att en medarbetare har sin skolerfarenhet och möjligtvis även sin lärarutbildning från ett annat land. Frågar ni ut henne eller honom om deras erfarenheter och vad de tycker är annorlunda här?
  • Att skapa en utvecklingskultur på skolan/förskolan behöver inte vara mycket svårare än så. Visst kan erfarenhetsutbyte formaliseras – och det är väl bra.
  • Man kan införa rutiner för att auskultera och ”co-coacha” varandra.
  • Man kan starta en läsecirkel tillsammans eller vidareutveckla en ”Kvartssamtalsgrupp”.
  • Man kan bygga en lärgrupp om en gemensamt upplevd pedagogisk utmaning efter Scherps modell.
  • Ta vara på varandras erfarenheter och kompetenser.

Ert kvartssamtal

För att citera Hans-Åke Scherp (s 66) ”Erfarenhetslärande gynnas av att man upptäcker det främmande som ligger inbäddat i det välbekanta.” Smaka på detta. Vad kan det innebära? Ge exempel.

Gå laget runt och låt var och en berätta om en tidigare livserfarenhet som har påverkat deras syn på sin profession. En av oss (John) t.ex. skulle berätta om sin erfarenhet som fritidsledare på en amerikansk summer camp, eller sin erfarenhet med prefekten på institutionen där han läste pedagogik.)

Berätta för varandra om senaste kursen eller konferensen ni har deltagit i.

Diskutera hur vi tar vara på elevernas erfarenheter och kompetenser.