Konstruktiv kritik i kort, bedårande film

Budskapen och lärdomarna från videon handlar om hur vi uppmuntrar till kvalitativt bra resultatkamratfeedback, metakognition, lärare- och elevroll, betydelsen av att lära barn uthållighet, hur vi ställer krav, processer viktigare än innehåll och till sist betydelsen av noggrannhet och uppföljning.

Ert kvartssamtal

[quote_box_center]

Visa filmen för kollegor och elever, diskutera konstruktiv kritik etc.

Hur kan vi lära elever i alla åldrar att genomföra konstruktiv kamratbedömning i syfte att höja kvaliteten?

[/quote_box_center]