Inventera sociala mediakunskaperna

Alla pratar om sociala medier. Många på skolan är säkert aktiva på Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram m.m. Kanske finns det flera som bloggar eller videobloggar. Kanske finns det några som kan hantera avancerade justeringar i WordPress eller Tumblr.

Det är alltid nyttigt att då och då stanna upp och inventera kompetenserna som finns inom personalgruppen (och för all del även elevgruppen). Det kommer in nya kollegor – vad vet de om sociala medier? Vilka datakunskaper har de?

Vem kan vad? Vem kan hjälpa vem? Vad bör alla känna till? Hur kan dessa kunskaper spridas? Hur kan dessa kunskaper utnyttjas ännu bättre för kontakt med föräldrarna, för kommunikation med eleverna och för att gagna undervisningen?

Alla behöver inte vara experter på allt och alla de nya programmen, apparna och idéerna behöver inte användas, men det är bra att veta vem som kan vad och vad man har för erfarenheter som andra kan få nytta av.

Mycket skrivs nu för tiden om teknik och sociala medier i undervisningen. Vem vet vilka bloggar eller sajter som är bra att känna till? Det är också en intressant fråga.

Kompetens är inte bara individuell (”Jag kan Twitter”) utan kompetens är allt som oftast en konsekvens av hur varje individs kunskap utnyttjas inom kollektivet och på så sätt gör att organisationen går framåt. Just därför är det viktigt att då och då stanna upp och inventera varandras kunskaper, färdigheter – och önskemål om vad man vill lära sig.

Ert kvartssamtal

Det är inte svårt att gissa att uppdraget denna gång är att inventera vilka kunskaper och färdigheter kollegor har om sociala medier och att därefter diskutera hur dessa erfarenheter kan tas ännu mer tillvara för att utveckla skolan.

Givetvis finns många andra kunskapsområden som är värda att undersöka, inte bara detta med social kompetens. Inom kollegiet finns det säkert personer som är speciellt bra på växter, design, religion, autism, studieteknik, språk, webbnavigering, entreprenörskap, filmteknik, barnlitteratur, väder, med mera, med mera. Tapetsera gärna en korridor i skolan med listor över personalens och elevernas kunskaper och färdigheter!