Introduktion av ny personal och vikarier

Ger ni nya pedagoger och vikarier tillräckligt mycket information, stöd och uppbackning? Ger ni en introduktion på en hög professionell nivå?

Vi hoppas det eftersom hur de nya och de som vikarierar tas om hand kommer att dramatiskt påverka hur väl det går för dem. Alla har ett intresse av att det går bra för någon ny på skolan eller en vikarie eftersom flera personer kommer att få problem, inte bara eleverna, om det inte fungerar väl. Därför ägnas detta Kvartssamtal till att fundera på detta.

Vad menar ni när vi säger hög professionell nivå?

  • Ett personligt bemötande och någon som agerar guide eller mentor för antingen dagen eller terminen
  • Information om skolans rutiner, lokaler, scheman och andra praktiska frågor
  • Information om skolans värdegrund
  • Information om skolans säkerhetsrutiner och andra skolreglar
  • Information om hur man får tag på nyckelpersoner om ett problem dyker upp
  • Information om vad som ska avhandlas, särskilt om det är en vikarie
  • Information om grupper man ska jobba med, särskilt om det är en vikarie
  • Klasslistor – glöm inte bort det!

Det är klart att informationen är mer akut om det gäller en vikarie än en person som ska börja jobba på skolan under ett eller flera läsår, men det är förvånansvärt ofta att ny personal inte får en ordentlig introduktion och det försenar deras möjlighet att komma igång på ett snabbt, konstruktivt och effektivt sätt.

Vad gäller vikarier har den som har hand om klassen eller ämnet ett ansvar för att göra en vecko-eller månadsplanering som håller om någon ny skulle komma in och ta över. Visserligen kan vikarien lösa saker på sitt sätt, men de måste veta ungefär vad de förväntas behandla och veta en del av de rutiner som eleverna förväntar sig.

Tänk också på att hur ni handskas med denna fråga speglar skolans systematiska kvalitetsarbete.

Ert kvartssamtal

På en skala 1-10 hur professionella är vi i vår introduktion av ny personal? Hur kan vi bli bättre?

På en skala 1-10 hur professionella är vi på att ta hand om vikarier eller ge tillräckligt mycket information till en kollega som måste hoppa in? Hur kan vi bli bättre?

Vilket skriftligt underlag borde vi göra i ordning eller förbättra som skulle hjälpa ny personal eller en vikarie att lyckas ännu bättre med att förstå skolans rutiner och lyckas med sitt uppdrag? Vem kan ansvara för att vidareutveckla detta?