Inlärningsmiljöer – hur blir vi påverkade?

När du kliver över tröskeln och in i klassrummet där du ska vistas många timmar under en dag, en vecka – ja, stora delar av ditt liv – blir du glad, upplyft, full av förväntan och energi?

Visst handlar det om din arbetssituation som helhet och grupperna du jobbar med, men det handlar lika mycket om själva miljön. Omsorg om rummet kan bidra till känslan av trygghet, avspänning och ja, även glädje, för både dig och dina elever.

Pinterest.com är en av de stora sociala mediasajterna där man kan hämta inspiration. Deltagare skickar bilder inom intresseområden som berör dem. Ta till exempel och bläddra genom exempel på klassrumsmiljöer här:

Här är en artikel du kan läsa som handlar om att tänka på klassrumsmiljön.

En klassisk fråga som kommer att ställas här på Kvartssamtal.se är: Vad skulle du kunna göra för att åstadkomma en första förändring? Börja med det som är enkelt och inte kräver stora ansträngningar men ändå kan ha betydelse.

Ert kvartssamtal

Vad skulle du kunna göra för att få klassrumsmiljön något mer inbjudande?

Diskutera hur korridorer och klassrumsmiljöer på er skola påverkar elevernas sinnesstämning och koncentration.

Diskutera skolmiljöns betydelse för ditt eget välmående och inspiration.