Hur man kan lära sig vad som helst – snabbt!

I sin fascinerande bok, The First 20 hours: How to Learn Anything… Fast, beskriver Josh Kaufman de mekanismer och metoder som behövs för inlärning.

Lyssna gärna på Josh när han berättar om sina upptäckter i videon för att sedan prata med dina kollegor om just lärprocesser som är möjliga i skolans miljöer. Nej, det handlar inte om mirakelmetoder, utan allt som oftast ett beslut, tid att träna och konsekvens i denna träning.

Fyrtio minuter om dagen under en månad – inte 10 000 timmar som många pratar om – ja, det säger Josh Kaufman är allt som behövs.

Steg 1: Bestäm vad du verkligen vill lära dig. Definiera vad exakt du vill kunna. Hur ska det se ut när du ska visa andra vad du lärt dig? Med andra ord, på hur hög nivå vill du lära dig spela gitarr, för att ta ett exempel?

Steg 2. Kaufman pratar om att dekonstruera färdigheterna. Vad det innebär är att pränta ner de s.k. delmoment och delfärdigheter som ingår i att lära sig att spela golf, eller vad du nu vill lära dig. Bestäm vilka färdigheter som är viktigast. Till exempel, de flesta börjar spela golf på en driving range och försöker slå långt. Men kanske blir det lättare att spela golf om man först börjar med närspelet – att putta och chippa.

Steg 3. Kaufman uppmanar oss att utforska dessa ”subskills”. Kunskap om och förståelse för det du vill lära dig hjälper. Till exempel, vad säger de som har lyckats lära sig många språk. Vad är viktigast att börja träna när man ska lära sig ett nytt språk?

Steg 4. Gör det lättare att träna. Ta bort det som hindrar dig – ja, de olika distraktioner som finns – TV, vänner, mobilsamtal. Ta bort det som kan förhindra ditt fokus. Kaufman berättar hur han lärde sig att spela banjo med 40 minuters träning i en månad strax innan han skulle sova.

Steg 5. Bestäm dig för att träna i minst tjugo timmar. ”Jag ska investera minst tjugo timmar i att skaffa mig denna färdighet.” Början är alltid frustrerande men om du verkligen har bestämt dig för minst 20 timmars träning kommer du att öka sannolikheten, rätt dramatiskt, att komma förbi de första hindren och den första frustrationen.

Egentligen är det hela väldigt logiskt men frågan är om skolans sätt att organisera lärande bryter mot många av dessa principer. Och när vi tänker på vår egen strävan att lära oss franska, banjo, golf utan ”slice” m.m. så är det lätt att se varför det inte går så värst bra.

Ert kvartssamtal

Berätta gärna om ett exempel på någon färdighet som du har lyckats skaffa dig relativt bra. Hur gick det till? Jämför med en färdighet du har svårt att lära dig eller inte bestämt dig att engagera dig i fullt ut. Beskriv skillnaden och vad man kan lära sig av lärprocessen.

Diskutera hur skolans schema och upplägg bryter mot en del av Kaufmans principer och om det är någonting man kan göra. Till exempel, kunde man kanske schemalägga intensivträning av nya färdigheter istället för att portionera ut den lite då och då. Vilka andra idéer finns?