Hashtags för pedagoger = # och Twitter

Här kan du hitta några av de mest populära hashtags ( # ) för pedagoger som finns på engelska.

Det kan vara nyttigt att följa debatten och skaffa inspiration via hashtags. Det finns även en kort förklaring till hur det fungerar.

Många menar att Twitter helst ska användas som ett slags forskningsverktyg. Man följer hashtag teman som verkar intressanta och får information på detta sätt. Det är inte nödvändigt att själv komma med mängder av inlägg utan det kan räcka gott att följa andra som inspirationskälla.

Ert kvartssamtal

Kolla hur många i gruppen som använder Twitter och diskutera fördelar och nackdelar med det. Skriv upp exempel med hashtags som kan vara bra att några i gruppen följer.

Ta fram era mobiler i gruppen och låt var och en ta 5-10 minuter för att utforska en eller flera hashtags. Berätta sedan vad ni hittar som är värt att sprida bland kollegor.