Har värdegrundsprogram någon effekt?

Tyvärr kan vi inte direkt svara på detta eftersom forskningen är otillräcklig och vi själva inte heller har forskat i ämnet. Vi ställer bara frågan och hoppas på en diskussion.

I många, många år har vi ägnat tid och resurser åt anti-mobbningsprojekt, för att ta ett exempel. Har det verkligen minskat antal mobbningsfall? Tveksamt, eller hur? Vi tjatar om hänsyn, respekt, artighet och liknande men återspeglas det i vuxnas och barns beteende i skolan?
Förr så slogs man på skolgården – i många fall ett accepterat beteende. Nu kan föräldrar hota att polisanmäla tio-åringar som utesluter deras son eller dotter från en fotbollsmatch under rasten.
Näthat och mobbning på nätet ökar lavinartat. Med andra ord, har utmaningen knappast blivit mindre trots åratals investeringar i tid och pengar i alla dessa värdegrundsprogram.
Vad ska vi göra? Att ge oss ska vi inte göra. Vi ska alltid prata om hänsyn, respekt och artighet. Men jag undrar om det inte är viktigare att visa hänsyn, respekt och artighet än att prata om det. Beröm artighet som du ser och hör. Öppna dörrar för varandra. Hälsa på morgonen. Naivt och för enkelt? Kanske det, men att förlita sig helt på anti-mobbningsprogram är också väl naivt och enkelt. Utmaningen är större än så.
Ert kvartssamtal

Nå, har allt värdegrundsarbete på er skola haft någon effekt?

Diskutera vad som menas med att visa hänsyn snarare än att bara prata om det.

Är det bättre med skoluppgifter som kräver samarbete för att lösa dem än separata stunder med samarbetsövningar?