Har ni rätt IT-lösningar?

Digitalisering ger stora möjligheter. Illa skött blir det till ett stort irritationsmoment och det dränerar mycket energi.

Svårt att koppla upp sig. Datorer som inte fungerar. Program som inte kommer igång. Batterier som är urladdade. Sladdar som fattas. Lösenord som försvinner. Administration som tar mycket tid. Detta är saker som alla som jobbar inom skolans värld känner igen. Tyvärr. Problemet är inte bara teknikstrul.

Problemet är att ju mer teknikstrul som finns ju mera uppmärksamhet och tid stjäler det från det vi på Kvartssamtal tycker man ska fokusera på – bra undervisning och samtal om sin undervisning. Det är fullt naturligt att arbetslagsmöten och ämnesgruppsmöten fokuserar på praktiska moment när det praktiska och skolans infrastruktur inte fungerar. Vi förstår, men vi beklagar.

Vad ska man göra? Det är inte helt lätt när kommuner eller friskoleföretag köper in sig i administrativa system eller datorlösningar som helt enkelt inte fungerar eftersom det innebär att dessa system måste ändras radikalt eller bytas ut. Ett första steg är att samordna en kravlista på hur ni vill att det ska fungera och tydligt påpeka vad som är problematiskt.

Ytterligare en åtgärd är att utse en person på skolan som har ett tydligt teknikansvar. Deras uppgift ska inte vara att lösa alla teknikproblem som dyker upp, utan att ta ansvar för helheten, kommunikationen med kommunen och formuleringen av en IT-strategi för skolan. Först därefter kan man hitta rutiner för vardagsstrul. Potentialen i digitala verktyg är för stor för att denna möjlighet ska slarvas bort och leda till irritation snarare än inspiration.

Ert kvartssamtal

På en skala 1-10 hur väl fungerar skolans digitala infrastruktur?

Är IT-ansvarig på skolan utsedd och är det klart vilka uppgifter han eller hon har?

Diskutera hur man kan få mest nytta av digitala verktyg.