Har dina elever autentiska mottagare för sina arbeten?

Att ta hem sin fågelholk och visa upp för sina föräldrar eller att stå inför sina kamrater och redovisa sitt grupparbete är det inget fel på, men kan det hända att inlärningseffekten höjs avsevärt om det man gör i skolan har en s.k. autentisk mottagare?

Att ta hem sin fågelholk och visa upp för sina föräldrar eller att stå inför sina kamrater och redovisa sitt grupparbete är det inget fel på, men kan det hända att inlärningseffekten höjs avsevärt om det man gör i skolan har en s.k. autentisk mottagare?

Jämför med pjäsen som ska spelas upp på en viss tid och ett visst datum inför 250 föräldrar. Eller jämför med en blogg som ska publiceras på internet och få följare i olika skolklasser runt om i Sverige eller kanske ute i världen. Eller jämför med ett grupparbete som ska redovisas inte bara för klasskompisarna utan för lokalpolitiker i miljönämnden.

Idén om autentiska mottagare har undersökts i Dan Åkerlunds avhandling från våren 2014. Dan Åkerlund är forskare inom medie-och kommunikationsvetenskap och han är intresserad av internet ur ett lärandeperspektiv (enligt referat på skolporten.com). Han undersökte lärande när mellanstadiebarn skypade med elever i en skola i Tanzania och skapade en blogg för släkt och vänner kring sitt skolarbete.

Åkerlund menar att det finns en stor potential i tekniken. ”Att eleverna får möta autentiska mottagare i sin kommunikation gör att det blir fokus på innehållet och det skapar ett stort engagemang hos eleverna.”

Ert kvartssamtal

Tycker du att idén om autentiska mottagare verkar logisk? I så fall hur kan idén tillämpas allt oftare i din och kollegornas undervisning?

För dagens ”lustbarn” och individualister har upplevelsen av meningsfullhet stor betydelse. Jo, för några är ”Kommer detta på provet?” en återkommande fråga, men för flera blir upplevelsen av meningsfullhet en nyckel till motivation. Håller du med? Diskutera!

Ge ett exempel på när dina elever under en eller flera lektioner fick en förhöjd känsla av meningsfullhet. Vad var det som hände och vad kan du lära dig av detta?