Handledning leder till bättre resultat

”Skolverkets projekt ”Handledning för lärande” pågick åren 2012 – 2014 och syftade till att höja lärarnas kompetens på tio grundskolor med låga kunskapsresultat. Huvudfokus i projektet var att höja lärares kompetens genom handledning och fortbildning.”

Så inleds en artikel i Skolvärlden som kort sammanfattar goda resultat av ett handledningsprojekt som Skolverket ansvarade för.

I många yrken och i alla idrottsformer behövs coacher, mentorer eller handledare. Läraryrket idag är komplext och utmanande. Det kan vara till stor nytta att ha någon utifrån som ställer frågor, spetsar till samtalen och hjälper pedagogerna att ha ett mer introspektivt förhållningssätt till sin profession.

Det är inte meningen att handledaren ska ge specifika råd om hur pedagogerna ska lösa olika utmaningar, men genom att ställa klargörande frågor kan en handledare hjälpa pedagogerna att sortera, analysera och prioritera.
http://skolvarlden.se/artiklar/kompetenshojande-insatser-gav-resultat

Ert kvartssamtal

Har du och kollegorna någon erfarenhet av en coach eller mentor i ert yrke? Tror du att det kan vara till nytta att få antingen individuell coaching eller handledning i grupper?

Vilken typ av frågor skulle du ställa om du skulle komma som handledare till ett annat arbetslag på en annan skola?

Vad skulle du själv vilja ha feedback kring i ditt sätt att tänka eller agera som pedagog?