Fördelar för personalen med en vänskola

Vi skrev nyss om vänskole- idén med tanke på eleverna. Men via konceptet etwinning får man hjälp att leta kollegor runtom i Europa som man kan ha ett utbyte med.

Bläddra bland idéer: hitta inspiration och likasinnade

Även här är fördelarna rätt uppenbara. Det är berikande att få reda på hur andra pedagoger tänker i andra länder – skolhistoriken, värderingar, syn på kunskap, bedömningsmetoder och nuvarande utmaningar. Givetvis kan man få information om intressanta skolutvecklingsprojekt andra har eller har haft på gång. Via etwinning kan du få kontakt med enskilda lärare eller skolor men även olika grupper som bildas på nätet för att hjälpa varandra kring ett specifikt tema eller projekt.

Huvudfrågan är hur man som personalgrupp kan vidga sina perspektiv och få in nya tankar och idéer. Det kan lika gärna vara utbyte med en annan skola i samma kommun.

Ert kvartssamtal

Har ni på skolan (eller du som individ) något systematiskt sätt att samla information, skaffa nya idéer eller utbyta erfarenheter? Forum på nätet? Olika grupper via t.ex. LinkedIn? Har ni erfarenhet av etwinning? Med andra ord, hur kommer ni ”utanför er själva” så att säga?

Inventera de kontakter ni har i andra länder eller i andra skolor inom kollegiet. Kanske är det inte svårare än att man tar kontakt med någon som en kollega redan känner.

Och om ni gör detta – vad är exempel på frågor du vill ställa eller ta reda på? Vad vill ni mer specifikt veta om hur andra gör och tänker?