Föräldrars inflytande

Vi har skrivit om elevernas inflytande över sin vardag och lärarens inflytande över skolfrågor, men hur är det med föräldrarna?

Som alltid finns det vissa föräldrar som engagerar sig mera i sina barns skolgång än andra. Så är det och så kommer det förmodligen alltid att vara. Det är en spridd uppfattning att många av dagens föräldrar är mycket mer insatta i skolan än förr och har allt fler åsikter och försöker utöva allt fler påtryckningar gällande hur skolan fungerar.

Föräldrar kan välja bort en skola – det var knappast möjligt tidigare.

Föräldrar är mindre rädda för auktoriteter och myndighetspersoner vilket gör att de allt oftare säger sin mening.

Föräldrar har åsikter om alltfler saker som traditionellt tillhör skolans ”inre arbete” – till exempel undervisningsmetodik och sättet att bedöma resultat.

Somliga lärare är trygga med föräldrar som kommer till klassrummet och föräldrar som uttrycker sina önskemål och åsikter, medan andra lärare tycker det är mycket besvärligt.

Vi förutsätter att de flesta förstår att föräldrar kan vara ett fantastiskt fint stöd och bra samarbetspartner om man tar vara på deras kraft på rätt sätt.

Då gäller följande: Att ha en tydligare bild av inom vilka områden man vill utöka samarbete på ett djupare plan (och inte bara baka till skolans roliga dag, eller ”hänga med” till nöjesparken som vuxen backup).

Allt börjar med en attitydfråga – att se föräldrars potential som stödteam istället för att se föräldrar som en besvärande och störande grupp som gör livet krångligare för dig.

Ert kvartssamtal

Ge exempel på när din samverkan med föräldrar har varit mycket konstruktiv och givande.

Ge exempel på områden där du skulle vilja ha föräldrarnas stöd och hjälp.

På en skala 1-10, hur trygg är du i dina relationer med föräldrar och hur kan du tänka dig att denna trygghet skulle kunna bli ännu djupare?