Ett ord: Hopp

Inspirerad av tanken på att ett bärande ord som man fokuserar på kan ha stor betydelse kommer här en serie inlägg med korta, men viktiga tankar om ord att bära med sig som vi tycker är väsentliga. Du uppmuntras att själv fundera på ett ord som är viktigt för dig.

Första ordet är hopp.

Syftet med ditt uppdrag är att ge eleverna hopp – hopp att de kan lära sig, klara sig, tro på sig själva och tro på framtiden. Elever som känner hopp engagerar sig på ett annat sätt i sina studier än de som känner att de inte har hopp.

Ditt uppdrag är att hjälpa eleverna bort från negativa självbilder, som, ”Jag har svårt för matematik.” ”Andra är smartare och snabbare än jag.” ”Det brukar inte gå bra för mig på prov.” ”Jag är inte så praktisk,” eller ”Jag är ingen analytisk tänkare och har dessutom svårt för att skriva .”

Du vill att dina elever istället ska tänka, ”Ju mer jag anstränger mig desto större chans att det går bra.” ”Det kanske tar lite längre tid, men jag kan faktiskt greppa detta.” ”Om jag studerar lite varje dag finns större chans att jag klarar provet.” ”Det kan hända att det finns många hinder på vägen, men hinder är till för att övervinnas.”

Det är sällan lätt att ändra andras tankar och attityder, men om du tänker tanken att ett av dina viktigaste uppdrag som pedagog är att ge hopp och framtidstro, kommer eleverna att känna att du tror på deras möjligheter. I varje möte ger du hopp om en bättre morgondag.

Ert kvartssamtal

Hur definierar du ditt uppdrag?

Hur reagerar du på påståendet att uppdraget är att ge hopp och framtidstro?

Hur ger du elever hopp i skolans vardag?