Ett ord 3: Framförhållning

När jag (John) pratar med ungdomar om studieteknik eller om framtiden brukar jag fråga dem vem av dessa sex personer som jobbar på en finare restaurang som tjänar mest pengar: diskaren, lokalvårdaren, servitrisen, hovmästaren, kocken eller ägaren?

 

Svaret är rätt enkelt. Vad är skillnaden som gör skillnaden? Jo, det kan finnas en skillnad i utbildningen, men den viktigaste skillnaden är att de olika uppgifterna kräver olika slags framförhållning. Diskaren och lokalvårdaren har mycket korta ”tidsramar” – några minuter eller möjligtvis någon halvtimme för att klara av en specifik uppgift. Servitrisen tar hand om samma gäster under någon timme eller två. Hovmästaren har ansvar för att planera för hela kvällen. Kocken har ansvar för meny och inköp och behöver ha en plan för de närmaste veckorna. Ägaren, däremot, behöver en affärsidé och en marknadsföring som behöver räcka ibland under flera år.

Med andra ord, den som har längst framförhållning och störst tidsramar är den som tjänar mest pengar. Då brukar ungdomarna lyssna på min förklaring. Därefter drar jag en parallell till studieteknik och framhåller betydelsen av framförhållning – att läsa lite varje dag, inte bara råplugga inför ett prov eller börja skriva sin uppsats någon dag innan den ska lämnas in. Det är kanske ett tråkigt budskap, men sanningen är den att den som har förmågan att planera på sikt med god framförhållning oftast lyckas bäst i längden. Inte alltid, men oftast.

Du kan, som pedagog, lyckas med en lektion eller aktivitet utan större planering eftersom du har erfarenhet och brukar veta vad som fungerar.

Men de stora frågorna som pedagog kräver ett långsiktigt tänkande:

Hur kan jag öka min grupps sammanhållning?

Hur ska jag träna mina elever till ansvar och självständighet?

Hur kan jag få mina elever att tänka tvärvetenskapligt?

Hur kan jag lyfta denna grupp till en djupare kognitiv förståelse?

Att bli en ännu mer professionell pedagog kräver framförhållning och planering.

Ert kvartssamtal

Håller du med om detta resonemang? Är du själv en person med lång eller kort framförhållning? Har du ofta en långsiktig plan? Hur detaljerat brukar du planera?

Berätta om s.k. framgångsrika människor du känner. Är deras förmåga att ha framförhållning en gemensam nämnare?

Hur är det med framförhållningen på skolan? Det kan gälla relativt enkla saker som att planera för jul- eller skolavslutningen eller mer komplicerade saker som en långsiktig strategi för att öka skolans resultat.