Ett ord 2: Disciplin

Disciplin är knappast ett ord som man skriker ”Jaaaaa” till. Det är ett ord som verkar kravfyllt, tråkigt och jobbigt. Samtidigt vet vi att det är väldigt svårt att åstadkomma något resultat utan disciplin.

Det gäller för elever att lära sig disciplin för att lyckas i skolan (och med detta avser vi studierna, inte ”hårdare tag”). Det innebär, förstås, att skaffa sig goda vanor, sköta sina skol- och hemuppgifter, vara väl förberedd, ha rätt saker med sig, anstränga sig att lyssna och förstå, ställa frågor när man inte förstår och ta skolan på allvar.

Det är svårt att utvecklas i sin profession utan disciplin – att anstränga sig, prova nytt, komma igen när det tar emot, att sikta på att göra saker med kvalitet.

Tänk bara på skolans fortbildningsaktiviteter som samlingar där man diskuterar pedagogik såsom vi gör här på TeachTalk. Tar vi dem på allvar? Har vi läst texter och förberett oss? Har vi provat det vi kom överens om att prova? Följer vi upp ordentligt? Utvärderar vi ibland?

Det är lättare att förstå om du drar en parallell till någon idrott eller något musikinstrument du lärde dig i din ungdom som du kunde hyfsat bra – spela golf, piano, gitarr, sticka, identifiera svamp eller liknande. Du bestämmer att ta upp det igen senare i livet men märker att du är ringrostig. Antingen bestämmer du att ta det på allvar igen – och det innebär träning, fokusering, prioritering, kanske att skaffa en coach eller en vän som påminner, hjälper eller pushar dig. Med disciplin kan du lära dig på nytt och kanske till och med bli en bättre musikant, golfare eller svampletare.

Samma sak gäller professionsutveckling som pedagog. Givetvis gäller det även för eleverna när de vill klara sina studier. Det är svårt att komma ifrån disciplinens betydelse för att klara olika utmaningar.

Ert kvartssamtal

Inom vilka områden har du disciplin – saker du prioriterar, fokuserar på och tränar på? Du ser ett mönster av ansträngning och disciplin.

Inom vilka områden skulle du vilja ha mer disciplin?

Inom vilka områden skulle ni på skolan behöva ha lite mer disciplin?

Hur hjälper vi våra elever att lära sig mer självdisciplin?