En kunskapsskola till varje pris?

Han har en poäng. Den svenska skolan har blivit en social institution med heldagsomsorg och mål att fostra till ansvar, samverkan och jämställdhet.

”Skolan har blivit ett terapeutiskt rum”

[pull_quote_right]”Genom att göra skolan till ett andra hem skulle vi kompensera för att alla inte har en bra familj… och med de allra bästa intentionerna sköt beslutsfattarna sig själva i foten.”[/pull_quote_right] Man kan dock fråga sig om det är möjligt att samla 300-400 barn i samma lokaler under större delen av dagen och inte ägna sig åt några forstransfrågor.

Har skolan ett ansvar för demokratiutvecklingen? Kommer denna utveckling endast utifrån kunskaper?

Kan ett välstrukturerat projektarbete leda till både kunskaper och förmågan att samverka – och även påverka samhället om man sprider information om vad man har tagit reda på?

Ert kvartssamtal

[quote_box_center]

Läs originalartikeln med intervjun och diskutera vad ni håller med om eller inte.

Det påstås att den svenska skolan avviker från normen. Det är nog sant men kan det även vändas till en fördel – att skolan i Sverige kan bli någonting annat och någonting bättre än andra mer auktoritärstyrda skolsystem? Förlorar vi något med bedömning bara efter provresultat och sortering efter betyg. Diskutera!

”Klassresorna gjordes möjliga av pluggandet” påstår professor Frykman. Finns några exempel på baskunskaper som är absolut nödvändiga för både skolan och livet? Det är en stor fråga, men värt att diskutera.

[/quote_box_center]