Effektiva möten

På TeachTalk tror vi på idén att många små saker bidrar till helheten – en fungerande skola. Kraven på pedagogerna är många och arbetsbördan stor. En del av arbetsbörden består av alla dessa möten och konferenser.

Därför är det viktigt att stanna upp en stund och fundera över hur skolans möten ännu bättre kan bidra till skolans utveckling och personalens välmående.

Här följer två artiklar om effektiva möten. Det finns många gemensamma nämnare i artiklarna och det tycks vara rätt stor enighet om vad ett effektivt möte innebär.

10 tips för mycket mer effektiva möten
Checklista för bättre möten

 

Ert kvartssamtal

Skriv gärna en lista över olika typer av möten och konferenser ni inom gruppen har deltagit i den senaste veckan (inklusive det ni har just nu). Rangordna mötena i betydelse. Förstår alla deltagarna syftet med de olika mötena? Vilka möten känns nästintill onödiga?

Är mötena väl förberedda? Finns ett effektivt ledarskap? Håller man tiderna? Finns ett tydligt syfte för mötet? Fokuserar man på huvudfrågorna? Hur tar man tag i det hela när det känns som om det spårar ur?

Det är så gott som alltid så att vissa personer pratar mer än andra, men finns det strategier för att se till att alla som vill får komma till tals och finns det strategier för att ”rama in” dem som tenderar att dominera mötet?

Tar ni er tid att ibland utvärdera hur det går inom gruppen – som nu!