”Duktig.” ”Smart.” Säg inte så!

Salman Khans skapelse, Khan Academy, är en av världens största sajter för inlärning och repetition via digitala verktyg. I artikeln nedan beskriver Salman Khan sina tankar om att hjälpa sonen lära sig.

När Salman Khan uttalar sig ska man nog tänka till – just därför att han är en som verkligen har tänkt till och utvecklat metoder för lärande.

Denna artikel beskriver Khans förhållningssätt till sin femåriga sons lärande. Den ger ytterligare stöd för tanken att främst stödja och berömma barns och elevers ansträngningar hellre än deras prestationer och resultat.

Ert kvartssamtal

Diskutera idén om att berömma ansträngning snarare än resultaten. Ser du likheten med konceptet bakom formativ bedömning?

Hur var det för dig när du växte upp – vilket slags beröm fick du från dina föräldrar och dina lärare? Var du en ”duktig” flicka eller pojke? Talade någon om för dig att du skulle säkert bli konstnär, ingenjör eller rik och berömd? Eller fanns det någon i din närhet som berömde dina ansträngningar. ”Kom igen.” ”Bra kämpat.” ”Prova på nytt.” ”Vad är nästa steg?” ”Vad har du lärt dig av detta försök?”